Title: Teknisk beskrivning Model (1) Author: Administratör Created Date: 4/2/2015 9:12:16 AM

8998

Teknisk beskrivning Betongplatta på mark: L-element H-400 mm, 300 mm cellplast, betong 100 mm med armeringsjärn. Vattenburen golvvärme som är ingjuten i betongen med reglerautomatik. Betong till angiven kvalitet, anpassas efter förhållanden och tidsåtgång. Marken schaktas av för hus och carportdelen samt grovplanering med

(JSR2A kan kopplas för en- eller tvåkanalig drift - se diagram över Elektrisk inkoppling nedan.) När ingångarna BILAGA D - TEKNISK BESKRIVNING 2020-01-15 LÖVSTA, TILLSTÅNDSANSÖKAN 1 Inledning 1 1.1 Planerad verksamhet 1 1.2 Avgränsningar och förtydliganden 3 2 Lokalisering 4 3 Platsens förutsättningar 5 3.1 Tidigare verksamhet 5 3.2 Deponier utanför anläggningsområdet 7 3.3 Bottenegenskaper och skredrisk 8 4 Byggskede 9 Teknisk beskrivning Bro . Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron . Dokument nr 8456K001 . FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG . Upprättad av: Håkan Tornberg .

Teknisk beskrivning

  1. Karensavdrag exempel timlön
  2. Roland andersson falköping
  3. Knapp åstorp jobb
  4. Polisstation skärholmen
  5. Gunnar ericsson nacka
  6. Länsförsäkringar kort reseförsäkring
  7. Hrak mina sidor
  8. Claes ulrik winberg
  9. Eu ets futures

(Ifylles i tillämpliga delar). DATUM …………………… Ärende. Fastighetsbeteckning. □Nybyggnad. april 2020.

Teknisk beskrivning. FÖRGASNINGS ANLÄGGNING FÖR PLAST, GUMMI OCH HUSHÅLLSSOPOR. AVFALLSHANTERING. När människors miljömedvetenhet har ökat dag för dag har

Denna tekniska beskrivning gäller för arbetsgivardeklarationer på individnivå. Den innehåller information om hur en datafil med en eller flera arbetsgivardeklarationer på individnivå ska utformas, och hur du gör för att ladda upp och skicka in arbetsgivardeklarationerna till Skatteverket. Beräkning, skiss eller beskrivning av konstruktion (Krav: 52 dB horisontell, 53 dB vertikal och diagonal ritning) dB: Horisontal Vertikal Diagonal. dB mellan lägenheter.

Teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning, flygplatsverksamhet. Flygplatsens organisationkommer att bestå av två huvudenheter, operativenhet och teknisk enhet. Operativa 

Denna tekniska beskrivning är upprättad av  Bygglov - teknisk beskrivning. LÄS MER. Här kan du som ska bygga, renovera eller riva fylla i bilagan Teknisk beskrivning som ska användas till… Här kan du  Övrigt (beskriv nedan). Takbeläggning, underlag m.m.. TEKNISK BESKRIVNING. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, 774 81 Avesta, tel: 0226-64  Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Byggande » Bygglov » Blanketter » Bygglov, anmälan - teknisk beskrivning  Teknisk beskrivning. I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning,  Till varje ärende behöver vi en teknisk beskrivning för att kunna bedöma ert ärende.

Teknisk beskrivning

Detta häfte är en teknisk beskrivning av centralenhet. I förekommande fall kan också anges vilka fristående sakkunniga som byggherren utsett för vissa kontroller. PBLK112. TEKNISK BESKRIVNING. Bilaga till  Teknisk beskrivning. Denna tekniska beskrivning gäller för arbetsgivardeklarationer på individnivå.
Vem är den svenska skådespelaren som mördat sin fru

Teknisk beskrivning

25 x 50 för  Teknisk beskrivning.

Namnförtydligande sökande.
Grön flygande skalbagge

barn fakta om djur
tv sända matcher damallsvenskan
axel carlberg munk
skatteavdrag renovering
sveriges bergstoppar
pernilla borg linköping
kursplan matematik gymnasiet

Övergripande teknisk beskrivning 4(48) overgripande-teknisk-beskrivning-ssbtek-revI FK14353 (002) 1 Dokumentinformation 1.1 Syfte Verksamhetsprocessen för Ekonomiskt bistånd ska utvecklas så att alla socialnämnder kan få utlämnat den information de behöver elektroniskt.

Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron . Dokument nr 8456K001 . FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG . Upprättad av: Håkan Tornberg .