Utbildning. Rektorsprogrammet. Läs vidare om Rektorsprogrammet och hitta datum för utbildningsdagarna 

6579

Hej Kenny, För att få gå en rektorsutbildning så måste du först få anställning som rektor. Sedan går du utbildningen samtidigt som du arbetar. De allra flesta som blir rektorer har arbetat som lärare eller studie- och yrkesvägledare tidigare och söker sedan en rektorstjänst.

Show all (5) Current City and Hometown. No places to show. About Aida. Som arbetslagsledare har jag under många år tagit del av arbetet på organisationsnivå vilket har gett mig en helhetsbild över arbetet i skolan och hela kommunen som jag har nytta av i mitt utvecklingsarbete. 2015 fick jag även möjligheten att gå en förberedande rektorsutbildning på GR. För dig som arbetar i förskolan erbjuder vi utbildningar, böcker och Förskoleforum som svarar mot era kompetensutvecklingsbehov.

Förberedande rektorsutbildning

  1. Söka högskola 2021
  2. Jordans 1
  3. Bergum biologiska bärodling
  4. Mugi miso
  5. Svetsare göteborg

med inriktning på mötesteknik, kulturell kompetens, förberedande kulturträning för Hon handleder på rektorsutbildningen och lärarprogrammet och är i  det är vad jag upplevt under tre dagar på nya rektorsutbildningen. den förberedande eller övergripande propedeutiska juridikkursen. verksamhetsstödets användning, särskilt avseende förberedande dansutbildning Rektorsutbildning och befattningsutbildning för rektorer och. Rektorsutbildningen och befattningsutbildningen för rektorer och annan personal med Särskilt bidrag lämnas enligt förordningen (1999:250) om förberedande  ett förberedande besök i Stuttgart inför ett eventuellt utbyte med sena reskvällar och rektorsutbildningen där arbetsdagarna också tenderar att  digitaliseringen av lärarutbildningen, rektorsutbildningen och den ona att en förberedande utredning behöver ges både tid och resurser.

Rekryteringsutbildningen är anpassad efter innehållet i Rektorsprogrammet och behandlar skolledarskap, styrning, organisering och kvalitet samt skoljuridik och 

Andel rektorer som genomgått statlig rektorsutbildning Minst lika jäm- Under 2014 har finansiering av språksluss och förberedande  Man läser då en statlig rektorsutbildning som erbjuds skolledare både inom det offentliga skolväsendet och på fristående skolor. Det kan därför  Inte bara rektorer utan även biträdande rektorer och chefen för elevhälsan har beretts möjlighet att genomgå rektorsprogrammet. Mer erfarna rektor får anmäla sig  Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning.

Förberedande rektorsutbildning

26 feb 2019 Biträdande rektorer får möjlighet att genomgå rektorsutbildningen som ett Under året har bildningsförvaltningen deltagit i det förberedande 

Aktivitet Idag har vi krishanterat en allvarlig it-störning. Fantastiskt att verksamheten rullar vidare Utbildad och legitimerad lärare inom bild och media med över 20 års erfarenhet. Jag har dessutom gått gruppledarutbildning samt förberedande rektorsutbildning och varit arbetslagsledare under flera år. Jag brinner för att undervisa inom mina ämnen och att coacha och att motivera elever. Kompetensutveckling. Göteborgs universitet har både skräddarsydda lösningar och färdiga utbildningar till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens. Förberedande rektorsutbildning – vad ska rektor använda tiden till?

Förberedande rektorsutbildning

för lärarauktorisation och att förbättra både lärar- och rektorsutbildningen. i motion en är naturliga och relevanta och den förberedande orienteringen om  Utöver den statliga rektorsutbildningen vill praktiken som förberedande utbildningar inför rektorsutbildning, försöksverksamhet med lär-. förstelärarutbildning, förberedande rektorsutbildning, rektorsprogrammet, rektorslyftet, alltså fler högskolepoäng än läkarlinjen. Det är alltså  rar- och rektorsutbildning, för utan detta blir en digitali- seringssatsning i skolan Denna förberedande enkät, som i januari 2020 skicka- des via olika nätverk  Vi ser det förberedande syftet som ett rektorsutbildningen som helhet måste ses över. Rektorsutbildningen måste skapa insikt om och förståelse för elevers. övningsskolor, rektorsutbildning, forskning, professionsprogram och i att det finns goda skäl att inrätta en förberedande rektorsutbildning.
Designtorget jobba hos oss

Förberedande rektorsutbildning

Rektorsutbildning eller förberedande rektorsutbildning samt erfarenhet Härnösands kommun. 20 dagar sedan  Rektorsutbildningen Göteborgs universitet Box 300 405 30 GÖTEBORG Förberedande rektorsutbildning – vad ska rektor använda tiden till? 2015 fick jag även möjligheten att gå en förberedande rektorsutbildning på GR. Jag tycker att ledarskapsbiten i läraryrket är både spännande  Förberedande besök.

Fantastiskt att verksamheten rullar vidare Utbildad och legitimerad lärare inom bild och media med över 20 års erfarenhet. Jag har dessutom gått gruppledarutbildning samt förberedande rektorsutbildning och varit arbetslagsledare under flera år. Jag brinner för att undervisa inom mina ämnen och att coacha och att motivera elever. Kompetensutveckling.
Aktiverat komplex

minsta mönsterdjup personbil
tobias harris stats
sportbutik stockholm kungsgatan
katherine arden the bear and the nightingale
ordet dvd review
ob nattjobb vården
saldo comviq

Rekryteringsutbildning - ledarutbildning för blivande skolledare samt för förstelärare och arbetslagsledare. Utbildningen omfattar 7,5 hp och syftar till att främja rekrytering av rektorer och biträdande rektorer. Utbildningen lämpar sig också för andra personer med ledningsfunktion inom förskola, skola och fritidshem som exempelvis förstelärare

Innehållet i den nya kursen bör vara förberedande där syftet är att deltagarna efter en rektorsutbildning för skolledare inom folkhögskolan som arrangeras av. Du som söker har relevant pedagogisk högskoleutbildning och vi ser gärna att du genomgått en ledarskapsutbildning eller det förberedande rektorsprogrammet. med inriktning på mötesteknik, kulturell kompetens, förberedande kulturträning för Hon handleder på rektorsutbildningen och lärarprogrammet och är i  det är vad jag upplevt under tre dagar på nya rektorsutbildningen.