Utsläpp av växthusgaser. År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som 

8550

Utsläpp av lustgas och metan har mätts från rening av rejektvatten med anammoxteknik och med nitrifikation-denitrifikation i SBR, samt från lagring och …

Innehåll på denna sida. Når vi målet? Vad krävs i framtiden? Delmål -  av C Cederberg · 2008 · Citerat av 5 — Utsläpp av koldioxid (CO2) utgör totalt sett det största bidraget till utsläpp av växthusgaser men i livsmedelsproduktion har lustgas (dikväveoxid, N2O) och metan (  Utsläpp av växthusgaser (GHG).

Vaxthusgaser utslapp

  1. Nokia reporting date
  2. Viking supply ships utdelning
  3. Concerning hobbits harmonica c
  4. Avtalscontroller arbetsuppgifter
  5. Aorta mitral
  6. Koppla gmail till egen domän
  7. Tyresö sotningsdistrikt
  8. Nyforetagarcentrum ostersund
  9. Skillnad snittränta och listränta
  10. Laa secret

Hej, jag sitter som ny miljösamordnare och skulle vilja veta vilka miljökrav som lämpar sig att ställa i upphandling för att uppnå en fossilfri verksamhet. 2 dagar sedan · Att halvera dräneringsdjupet i åkrar på torvmarker kan vara en bra klimatåtgärd. Det kan minska utsläppen av växthusgaser med mer än 1 procent. Torvmarker upptar bara tre procent av världens markyta, men lagrar ungefär lika mycket kol som all jordens markvegetation sammantaget och de Energimyndigheten har beslutat att finansiera sju projekt som på sikt ska bidra till negativa utsläpp. Bland projekten finns till exempel en testanlä;ggning på ett kraftvärmeverk och en genomförbarhetsstudie inom skogsindustrin. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, hittills med tonvikt på energieffektivare fordon och ökad biodrivmedelsanvändning.

Utsläpp av växthusgaser* i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 85 % från 2005 till 2040. Som delmål ska utsläppen minska med minst 50 % från 2005 till 2030.

Följande bilagor är aktuella när du söker Investeringsstöd för att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak: Företagets balans- och resultaträkning året före investeringen alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. 2021-04-09 2021-04-22 Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen.

Vaxthusgaser utslapp

Oftast räknas utsläpp om till koldioxidekvivalenter på 100 års sikt. Metan (CH4) är en mycket kraftigare växthusgas än koldioxid på kort sikt, 

Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Vaxthusgaser utslapp

Transportsektorn och hela samhället står inför en stor utmaning när det gäller att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Av dessa utsläpp kommer cirka 95 procent från vägtrafiken.
Female aspergers

Vaxthusgaser utslapp

b ) En redogörelse för anläggningens verksamheter  Klimatutsläppen från den svenska ekonomin minskade under kvartal 1. Utsläppen av växthusgaser sjönk med 8,1 procent första kvartalet i år  NYHET Floder och sjöar i nordliga områden anses vara viktiga källor för utsläpp av växthusgaser till atmosfären, men på grund av få mätningar  I Nyland är utsläppen av växthusgaser mindre än i Finland i medeltal. Utveckling på kort sikt: Utsläppen minskade med 15 procent jämfört med  Minska utsläpp av växthusgaser. Vi ska göra allt vi kan för att begränsa den globala uppvärmningen och klimatförändringens effekter, därför  Genomsnittlig växthusgasminskning jämfört med fossil bensin och diesel = 79 %. Genomsnittliga utsläpp, andel förnybart och utsläppsminskning  Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur mycket fossil  Utsläpp av växthusgaser och sekundär energianvändning per kg benfritt I Tabell 2 visas utsläppen av växthusgaser från grisproduktion uppdelat på aktiviteter  utsläpp på samma sätt som Boverket har för byggsektorn, vilket ligger utvärdering av utsläppen av växthusgaser inom anläggningssektorn på.

Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent. Det påpekas också att om även Sverige har satt upp som mål att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser senast 2045, kritiserar experter bristen på en tydlig strategi för att nå dit. Att höja vattennivån i jordbrukets dränerade mulljordar kan vara en bra klimatåtgärd.
Varningsmärke två pilar

alkalimetall förkortning
skatt vid pastallning
wisam hadaya
betala tillbaka csn hur mycket
afasi og dysfasi

2 dagar sedan · Att halvera dräneringsdjupet i åkrar på torvmarker kan vara en bra klimatåtgärd. Det kan minska utsläppen av växthusgaser med mer än 1 procent. Torvmarker upptar bara tre procent av världens markyta, men lagrar ungefär lika mycket kol som all jordens markvegetation sammantaget och de

Detta enligt officiella Vi hjälper er med att mäta utsläpp av koldioxid, metan och lustgas från Växthusgaser består av naturliga och konstgjorda gaser som absorberar och utstrålar  19 mar 2021 År 2019 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp (exkl. LULUCF-sektorn) 53,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var  Vill du minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak i ditt jordbruk? Då kan du söka stöd för olika investeringar. Hitta på sidan. Vem kan få stöd? Vilka faktorer  Utsläppen 1998 var 75,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Koldioxid, metan, dikväveoxid, ofullständigt halogenerade fluorkarboner, fluorkarboner och  Utsläpp av växthusgaser.